NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

AFECTACIÓ DE LA NOVA TARIFA 2.0 TD ALS BENEFICIARIS DEL BO SOCIAL

A partir de l’ 1 de juny del 2021, entrarà en vigor una nova estructura tarifària, que canvia totes les tarifes de subministrament elèctric. L’aplicació serà directa a les teves factures, sense que hagis de realitzar cap tràmit. En aquesta nota ens centrem en l’afectació que tindrà en les comercialitzadores de mercat regulat , donat que és on es troben la majoria d’usuaris que tractem des del Projecte de Prevenció i Pal·liació de Pobresa Energètica del Gironès que disposen del Bo Social. Si no et trobes dins de cap comercialitzadora del mercat regulat i no ets beneficiari del Bo Social , hauràs de contactar directament amb la teva comercialitzadora, per veure com s’apliquen les noves condicions tarifàries a la teva factura.

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT 2021 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l'exercici 2021 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Documentació a presentar:
- MODEL – AUTORITZACIÓ DE DADES
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA –SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA –SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – FITXA DE CREDITOR
- MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA
- MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL

Termini de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de l'anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2021 inclòs.

Bases reguladores:
BOP de Girona Núm. 184 – 24 de setembre de 2018


Per a més informació:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Telèfon:
972 20 19 62

Enllaços

-----------------------------------