NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Els tallers de fusteria “REACTIVA’T” a Celrà arriben a la seva tercera edició

El Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà engeguen la tercera edició dels tallers de fusteria «Reactiva’t», una formació que s’adreça a joves d’entre 16 i 25 anys i que es troben en situació de desocupació.
Aquests tallers de  fusteria serviran per aprendre a utilitzar les eines i els conceptes bàsics de la fusteria per crear i construir mobiliaris útils per a entitats, escoles i espais públics del municipi.

El Consorci impulsa un estudi diagnòstic de la població de més de 70 anys del Gironès

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, a partir de l’interès d’alguns ajuntaments de la comarca, porta a terme un estudi per tal de conèixer la realitat social de la població de més de 70 anys del Gironès. El projecte té com a objectius prioritaris detectar el risc social i la possible desatenció d’aquest segment poblacional i dur a terme les accions pertinents, informar i orientar sobre serveis i recursos adreçats a la gent gran i dur a terme projectes que serveixin per a cobrir les seves necessitats.

BASES I CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE TRANSPORT ADAPTAT. CURS 2017

Enguany s’han modificat les bases de dels AJUTS DE TRANSPORT ADAPTAT del Consorci de Benestar Social,  i s’ha obert convocatòria pel curs 2017.

Els BENEFICIARIS/DESTINATARIS d’aquests ajuts són:
A.      Les persones físiques majors de 18 anys amb discapacitat, o persones grans amb dependència, que no poden fer ús del transport ordinari (transport públic), que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o amb necessitat d’acompanyament, que estiguin empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, i que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons  la Cartera de Serveis socials del Departament de Benestar Social i Família.
B.      Els centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat, que s’encarreguin d’organitzar aquest servei mitjançant transport col.lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
C.      Empreses de transport adaptat que s’encarreguin d’organitzar el servei de transport col.lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, als centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat.
Es prioritzaran les persones que tinguin el certificat de discapacitat i mobilitat reduïda.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol.licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El TERMINI per presentar les sol.licituds amb la documentació adjunta és fins el 15/09/2017 i, un cop emesa la resolució d’atorgament, el termini per a la seva justificació serà fins el 30/11/2017.

En els següents enllaços es poden descarregar les noves bases, el decret de convocatòria, extracte de l’anunci de la convocatòria al BOP i la documentació corresponent a la modalitat individual i a la modalitat col.lectiva:


Enllaços

-----------------------------------