NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Decret DEFINITIU d'admesos/es i d'exclosos/es corresponent al procés de selecció per a constituir una borsa de treball d'educadors/es socials i treballadors/es socials

Es convoca el procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de treballador/a social i d'educador/a social, assimilables al grup de classificació A2.

  • Vista la publicació de la convocatòria al DOGC de data 03/11/2021 i número 8535, i vist que el termini per a presentar instàncies començava a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP de data 26 d'octubre de 2021 i número 206.
  • Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l’esmentat procés selectiu i un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies (24/11/2021, inclòs).
  • Vist el decret de conseller delegat de data 16 de desembre de 2021, pel qual s'aprovava la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
  • Vista la documentació aportada pels i per les sol·licitants exclosos i excloses provisionalment per l'esmentat decret.

Decret d'admesos/es i d'exclosos/es corresponent al procés de selecció per a constituir una borsa de treball d'administratius/ves

Es convoca el procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d'administratiu/va, assimilables al grup de classificació C1.

  • Vista la publicació de la convocatòria al DOGC de data 09 de novembre 2021 i número 8539, i vist que el termini per a presentar instàncies començava a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP de data 02 de novembre de 2021 i número 8928.
  • Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l’esmentat procés selectiu i un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies (29/11/2021, inclòs).
  • Vist el decret de conseller delegat de data 16 de desembre de 2021, pel qual s'aprovava la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
  • Vista la documentació aportada pels i per les sol·licitants exclosos i excloses provisionalment per l'esmentat decret.

Dipsalut concedeix una subvenció exclosa de concurrència pública per al projecte “Ajuts Econòmics durant el període excepcional COVID-19”

 

El 23 de novembre de 2021, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) va concedir una subvenció per un import de 12.000,00€ al Consorci de Benestar Social del Gironès- Salt per fer front a les despeses del projecte “Ajuts Econòmics durant període excepcional COVID-19”, el qual consisteix en donar ajuts en concepte de necessitats bàsiques, o bé, risc de pèrdua d’habitatge a famílies i/o persones en situació de vulnerabilitat.

#QuèPensesFer

 #QuèPensesFer és una campanya que presenta el SIAD de Gironès-Salt en motiu de 25N, Dia Internacional Contra la Violència envers les Dones, que pretén remoure la consciència de la ciutadania i impulsar l’acció per erradicar les violències masclistes.

La violència masclista és un fenòmen estructural i totes les persones en som responsables.

I tu? Què Penses Fer?
Enllaços

-----------------------------------