NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Des del Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social del Gironès – Salt, commemorem el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, amb la lectura compartida del seu manifest per part dels representants als ajuntaments del #Gironès, regidors i regidores de serveis socials i les àrees d’igualtat.

En el manifest diem que “el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes” i que “el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort”. Es reconeix que “mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia”. I ens dirigim als homes “que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu”. El document acaba adreçant-se als agressors, “als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat”.

Pròrroga del PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE (PIG) del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt – exercicis 2020-2021

La Junta General en Règim de Comissió Delegada del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2020, va aprovar la pròrroga del PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE (PIG) del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, pels exercici 2020 i 2021. Consulteu el certificat d’acord de la seva aprovació i el text del PIG objecte de pròrroga.

Resultats finals Concurs-Oposició Borsa Tècnic/a mig d’Administració

Resultats finals del Concurs-Oposició de la Borsa de treball de Tècnic/a mig d’Administració General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Un cop desestimades les al·legacions presentades pels candidats per la revisió de la puntuació dels mèrits presentats, el Tribunal de selecció, reunit en data 03/09/2020, acorda que la puntuació FINAL del procés selectiu és la següent: Resultats

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT- 2020 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l'exercici 2020 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Documentació a presentar:

- MODEL – AUTORITZACIÓ DADES
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE - SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE - SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA – SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA – SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – FITXA CREDITORS
- MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA
- MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL
- ANUNCI - CASTELLÀ

Termini de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de l'anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2020 inclòs.
BOP Girona 154 - 11-08-2020 Convocatòria TA 2020.pdf

Bases reguladores: BOP de Girona Núm. 184 – 24/09/2018

Per a més informació:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Telèfon: 972 011 655

Enllaços

-----------------------------------