NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Resultats finals Concurs-Oposició Borsa Tècnic/a mig d’Administració

Resultats finals del Concurs-Oposició de la Borsa de treball de Tècnic/a mig d’Administració General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Un cop desestimades les al·legacions presentades pels candidats per la revisió de la puntuació dels mèrits presentats, el Tribunal de selecció, reunit en data 03/09/2020, acorda que la puntuació FINAL del procés selectiu és la següent: Resultats

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT- 2020 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l'exercici 2020 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Documentació a presentar:

- MODEL – AUTORITZACIÓ DADES
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE - SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE - SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA – SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA – SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – FITXA CREDITORS
- MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA
- MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL
- ANUNCI - CASTELLÀ

Termini de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de l'anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2020 inclòs.
BOP Girona 154 - 11-08-2020 Convocatòria TA 2020.pdf

Bases reguladores: BOP de Girona Núm. 184 – 24/09/2018

Per a més informació:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Telèfon: 972 011 655

Admesos i exclosos de la Borsa de Tècnic/a mig d’Administració General

Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l’esmentat procés selectiu de Tècnic/a mig d’Administració General i un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies (05/06/2020, inclòs), facilitem provisionalment la llista d'admesos i exclosos corresponent a la BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MIG D’ADMINISTRACIÓ GENERAL del Consorci de Benestar Social.

ENLLAÇ AL DECRET

Enllaços

-----------------------------------