NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria i bases per a la contractació laboral temporal d’auxiliars administratius/ves

CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES EN EL MARC DEL PROGRAMA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. 

Es fan públiques les bases generals i específiques aprovades per decret de presidència de data 28/11/2016, per a la selecció i posterior contractació laboral, amb caràcter temporal, D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES per poder dur a terme les accions d’ocupació remunerades en relació al programa “Salut i Crisi” dels PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ, subvencionat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

Nova posada en marxa del servei d’assessorament jurídic del SIAD Gironès-Salt


El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha posat en marxa de nou el servei d’assessorament jurídic del SIAD Gironès-Salt. El servei, obert al públic des del 14 de febrer de 2017, té com a objectiu oferir assessorament legal i jurídic a qualsevol dona dels municipis del Gironès i de Salt (amb l’excepció de la ciutat de Girona) que ho sol·liciti.


CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES SOCIALS PER A COBRIR SUPLÈNCIES TEMPORALS, MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT INTERÍ.

CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES SOCIALS PER A COBRIR SUPLÈNCIES TEMPORALS, MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT INTERÍ.

Es fan públiques les bases generals i específiques aprovades per decret de presidència de data 20/04/2016, per a la selecció i borsa de treball per a la creació d'una borsa de treball D'EDUCADORS/ES SOCIALS PER A COBRIR SUPLÈNCIES TEMPORALS.


DECRET DE PRESIDÈNCIA

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ


ANUNCI BOP

MODEL AUTORITZACIÓ PENALS

DECRET RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS

ANUNCI BOP RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS

DECRET ADMESOS I EXCLOSOS

DECRET APROVATS

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES


CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES EN EL MARC DEL PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ.

Es fan públiques les bases generals i específiques aprovades per decret de presidència de data 28/11/2016, per a la selecció i posterior contractació laboral, amb caràcter temporal, D’ AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES per poder dur a terme les accions d’ocupació remunerades en relació al programa “Salut i Crisi” dels PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ, subvencionat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).


DECRET DE PRESIDÈNCIA

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

MODEL AUTORITZACIÓ PENALS

ANUNCI BOP

DECRET ADMESOS I EXCLOSOS

DECRET APROVATS 

Enllaços

-----------------------------------