NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Acció comunitària a la zona centre de SALT

L’Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, amb el suport de la Diputació de Girona i la col•laboració de l’entitat Vincle, han dut a terme un conjunt d’accions amb la voluntat d’afavorir el diàleg i la relació entre tots els veïns de la zona centre al voltant del Mercat Municipal i la Plaça dels Colors de Salt. 

Al mes de juliol de 2016 l’Ajuntament de Salt va rebre una queixa formal d’algunes comunitats de veïns del Passatge Elisenda Montcada en relació amb diversos aspectes vinculats amb la utilització de l’espai públic.

L'Escola Bressol Municipal “El Carrilet” , de Salt, disposarà d'una aula inclusiva per infants amb altes discapacitats

Un conveni a tres bandes entre el Consorci de Benestar Social Salt-Gironès del Consell comarcal, la Fundació Montilivi de la Fundació Ramon Noguera i l'Ajuntament de Salt, permetrà que a partir del proper curs l'Escola Bressol Municipal “El Carrilet” disposi d'una aula inclusiva per infants de 0 a 3 anys amb altes discapacitats. Aquesta aula és única a la demarcació.

El curs vinent es posarà en funcionament aquest projecte pilot a la comarca del Gironès, promogut per l’Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social Salt-Gironès del Consell comarcal i la Fundació Montilivi, entitat que pertany al Grup Fundació Ramon Noguera, i que serà la gestora del projecte.

Convocatòria i bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça de psicòleg/òloga de l’equip d’atenció a la infància i adolescència del consorci.

Convocatòria i bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça  de  psicòleg/òloga  de  l’equip  d’atenció  a  la  infància  i  adolescència  del  consorci.  
Anunci BOP de la publicació de les bases
Model de sol·licitud - Plaça psicòleg/òlga
Autorització consulta d'antecedents penals

Convocatòria i bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d’auxiliars administratius/ves en el marc del programa foment de l’ocupació

Convocatòria i bases que han de regir la selecció per a la contractació laboral temporal d'auxiliars administratius/ves en el marc del programa foment de l'ocupació.

EMBALATGES GIRONA S.L. col•labora amb el Projecte Rebost Comunitari del Consorci

L’empresa EMBALATGES GIRONA S.L. de Riudellots de la Selva ha col•laborat amb el projecte Rebost Comunitari del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, amb la donació de 75 caixes de cartró per a la confecció dels lots d’aliments.  

El projecte Rebost Comunitari té com a objectiu abordar la problemàtica que pateixen moltes famílies de la comarca del Gironès que no poden adquirir aliments, degut a la situació econòmica que pateixen. Se’ls hi ofereixen aliments per atendre aquesta necessitat bàsica mitjançant l’acompanyament dels Serveis Socials municipals i se’ls empodera per tal que puguin fer front a les problemàtiques que presenten.

Enllaços

-----------------------------------