NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

SALT se suma als del Dia Internacional de les Dones

L’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt , el SIAD Gironès-Salt i la Taula de Dones han organitzat un conjunt d’actes en commemoració del Dia Internacional de la Dona per visualitzar el treball en xarxa que s’està duent a terme al municipi en polítiques inclusives i d’igualtat, així com analitzar l’impacte que ha tingut la pandèmia de la Covid-19 sobre les dones.

Amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones, a càrrec de la primera tinent d’alcaldia i cap d’àrea de Serveis a les Persones, Margarita de Arquer, Salt ha donat el tret de sortida als actes organitzats amb motiu del 8M.8M Dia Internacional de la Dona des del SIAD Gironès-Salt

Enguany i lligat a la commemoració del 8M Dia Internacional de la Dona des del SIAD Gironès-Salt vam pensar que fora interessant donar veu a dones que viuen a municipis diversos de la comarca i que treballen a diferents sectors professionals de cares a que opinessin en relació a com les havia afectat la situació de pandèmica en tant que dones i treballadores.

A tal efecte i en col·laboració amb diferents tècniques municipals d’Igualtat, Joventut i ciutadania dels municipis de Salt, Vilablareix, Cassà, Llagostera, Celrà, Sarrià de Ter i Sant Gregori, vam enregistrar vídeos curts on dones expressaven la seva opinió en tant que dones i professionals.

Una interpretació superficial del visionat del vídeo pot induir a pensar que donat que moltes de les opinions recollides destaquen que la situació no els ha afectat de manera diferencial pel fet de ser dones i treballadores. No obstant això, des d’una visió més amplia que incorpori relats de dones d’altres entorns geogràfics, estrat socio- econòmic, origen cultural, ètnic, ... podem inferir que la mostra no es del tot representativa donat que es contradiu amb les dades de que disposem.

Edicte d'aprovació de les BASES que han de regir el procés de selecció per a la provisió en propietat mitjançant promoció interna d'una plaça de tècnic del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS), grup de classificació A1

Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió en propietat mitjançant promoció interna d'una plaça de tècnic del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS), grup de classificació A1, mitjançant contractació laboral.

ANUNCI DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

Edicte d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball febrer 2021 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

En compliment del que disposen l’art. 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Lleimunicipal i de règim local de

Catalunya, i l’art. 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim

local, es fa pública la modificació de la Relació de llocs de treball del Consorci deBenestar Social Gironès Salt, de conformitat amb els acords de la junta

general delegada i de la junta general plenària del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, de data 18 de febrer de 2021.

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Des del Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social del Gironès – Salt, commemorem el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, amb la lectura compartida del seu manifest per part dels representants als ajuntaments del #Gironès, regidors i regidores de serveis socials i les àrees d’igualtat.

En el manifest diem que “el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes” i que “el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort”. Es reconeix que “mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia”. I ens dirigim als homes “que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu”. El document acaba adreçant-se als agressors, “als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat”.

Enllaços

-----------------------------------