NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Resumim la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs

Ateses les últimes novetats arran la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, i per tal d'evitar dubtes o possibles confusions, l'equip del SIAD Gironès-Salt hem valorat que seria d'utilitat resumir els seus aspectes més rellevants.

Actualment, la interrupció voluntària de l'embaràs a Espanya està regulada per la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva, que despenalitza la pràctica durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs.

La regulació anterior -Llei Orgànica 9/1985- va despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs sols amb tres supòsits: risc per la salut física o mental de la dona (supòsit terapèutic), embaràs fruit d'una violació (supòsit criminològic), o malformacions físiques o psíquiques del fetus (supòsit eugenèsic).

La Llei Orgànica 11/2015, a proposta del Partit Popular, va modificar la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva fent obligatori el permís patern perquè les menors de 16 i 17 anys puguin acollir-se a la interrupció voluntària de l'embaràs.

Recentment, s'ha aprovat el projecte de reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva. L'equip del SIAD Gironès-Salt hem pensat que fora bo explicar de manera resumida i clarificadora els 10 punts clau d'aquesta nova proposta. Són els següents:

1. Un dret garantit pel sistema públic de salut. A partir d'ara, aquella dona que decideixi fer-ho podrà avortar en un hospital públic. Avui dia, alguns territoris tenen dificultats per garantir aquesta cobertura sanitària a les dones, ja que un important nombre d'especialistes són objectors de consciència.

2. Les menors no requereixen autorització. Les noies de 16 i 17 anys podran decidir avortar sense necessitat d'aportar un consentiment patern, cosa que calia arran d'una de les modificacions realitzades pel govern del Partit Popular a aquesta normativa sempre embolicada de polèmica.

3. L'Estat es fa càrrec de la baixa per menstruació incapacitant des del primer dia. Les menstruacions que impedeixen a les dones exercir la seva feina amb normalitat seran emparades per la Seguretat Social.

4. Salut menstrual accessible i per a totes. El text dedica un apartat complet als drets relatius a salut menstrual i preveu que als instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials es reparteixin gratuïtament productes com tampons, compreses o copes menstruals per així acabar amb la pobresa menstrual.

5. Menys traves a la "pastilla del dia després". Aquest anticonceptiu d'emergència es dispensarà de forma gratuïta als centres de salut i altres que imparteixin serveis de salut sexual i reproductiva. Aquest producte farmacèutic actualment costa uns 20 euros a la farmàcia.

6. Més empara a l'objecció de consciència. Seguint el camí iniciat per la Llei d'Eutanàsia, aquell professional mèdic, facultatiu o sanitari que es declari objector ho serà d'aplicació tant a la sanitat pública com a la privada, una fórmula que busca garantir que sempre hi hagi personal disponible per fer aquestes interrupcions voluntàries de l'embaràs.

7. La pedra angular de l'educació sexual. Serà integral a les etapes educatives principals, i es crearan centres públics d'atenció especialitzada en salut sexual i reproductiva i una línia d'atenció telefònica; així mateix es formarà de forma específica en educació sexual i menstrual professors i professores, funcionaris i funcionàries de presons, i treballadors i treballadores públics.

8. Prevenció als centres educatius. Com a part de l'estratègia exposada en el punt anterior es repartiran de forma gratuïta mètodes anticonceptius en centres educatius, una acció vinculada a campanyes específiques sobre educació sexual.

9. Bones pràctiques a tot l'embaràs. Amb especial atenció al part i el postpart. Així mateix, es preveu la incorporació d'una baixa prepart des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.

10. Gestació subrogada. La norma no perseguirà les parelles que recorrin a aquest mètode en altres països, encara que sí que declara aquesta pràctica com a violència reproductiva contra la dona. També recull altres violències contra les dones relacionades amb aquest tema, com l'esterilització forçosa per a les dones amb discapacitat o l'embaràs i l'avortament forçós. 

Dia Internacional de la Visibilitat TransAmb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Trans, l’equip SAI Gironès-Salt ha impulsat i col·laborat en diferents accions de sensibilització per a eradicar la discriminació vers les persones LGTBI+.

Una de les accions en les que el SAI ha participat va ser la Taula Rodona que, organitzada per l’Ajuntament de Vilablareix es va celebrar el passat dijous 31 de març i que va suposar un gran èxit de participació.

L’esperit de la vetllada, va ser enfocar el procés de trànsit i la transexualitat des d’una òptica optimista. Es va poder donar veu a dues persones protagonistes, de generacions diferents, que van explicar en primera persona com van viure el trànsit dins el context d’un poble petit.

Tanmateix, l’equip del SAI Gironès-Salt, en tant que servei especialitzat i referent al territori pel col·lectiu LGTBI+, va explicar quins serveis ofereix a nivell individual (assessorament jurídic o psicològic, acompanyament a persones del col·lectiu i a les seves famílies, …), i quines accions de sensibilització dinamitza de cares a franja jove (p. ex. tallers als diferents centres educatius) o a la ciutadania en general.
Les dones fan història!

 

L'equip del SIAD hem preparat per aquest 8 DE MARÇ, dia Internacional de les Dones, una campanya intergeneracional per al territori. 

La campanya consisteix en un concurs on hi hauran uns codis QR escampats per a cada municipi de la comarca. Els municipis que vulguin participar tan sols han de penjar el codi QR a punts clau del seu poble abans del dijous 3 de març. 

Les persones que vulguin participar al concurs hauran de buscar els codis QR del seu municipi, escanejar-los amb el seu dispositiu mòbil, i a aquest els portarà a una pàgina web amb fotografies de 10 dones rellevants per a la història. Si endevinen quines són les dones històriques ens hauran de fer arribar la seva resposta a través del nostre Instagram (@siad_gironessalt). Es realitzarà un sorteig entre les persones que ho endevinin, dotant d'un lot de llibres feministes com a premi.

Es preveu la participació de la ciutadania dels diferents municipis, especialment dels centres educatius. 

L'enllaç per participar és el següent:    [ACCEDIR]

El lema de la campanya és #LesDonesFanHistòria  per lluitar contra la invisibilització de les dones.IMPORTANT: Canvi d'ubicació d'exàmens de la borsa d'ES, TS i ADM gener 2022

CONVOCATORIA dels i les aspirants, admesos i admeses en el corresponent Decret de Conseller Delegat, per a realitzar les proves el dia, el lloc i les hores que es detallen a continuació:

A) TREBALLADORS/ES SOCIALS
Data: 24/01/2022
Hora: 09.00h
Lloc: La Casa de Cultura de les Bernardes de Salt (C. Major, 172, 17190 Salt, Girona).
Als i les aspirants que hagin superat la prova de coneixements, se'ls avisarà per a la realització de l'entrevista.

B) EDUCADORS/ES SOCIALS
Data: 26/01/2022
Hora: 09.00h
Lloc: La Casa de Cultura de les Bernardes de Salt (C. Major, 172, 17190 Salt, Girona).
Als i les aspirants que hagin superat la prova de coneixements, se'ls avisarà per a la realització de l'entrevista.

C) ADMINISTRATIUS/VES
Data: 31/01/2022
Hora: 09.00h
Lloc: La Casa de Cultura de les Bernardes de Salt (C. Major, 172, 17190 Salt, Girona).
Als i les aspirants que hagin superat la prova de coneixements, se'ls avisarà per a la realització de l'entrevista.

Còpia impresa del document electrònic.

Decret DEFINITIU d'admesos/es i d'exclosos/es corresponent al procés de selecció per a constituir una borsa de treball d'educadors/es socials i treballadors/es socials

Es convoca el procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de treballador/a social i d'educador/a social, assimilables al grup de classificació A2.

  • Vista la publicació de la convocatòria al DOGC de data 03/11/2021 i número 8535, i vist que el termini per a presentar instàncies començava a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP de data 26 d'octubre de 2021 i número 206.
  • Vistes les sol·licituds presentades per prendre part a l’esmentat procés selectiu i un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies (24/11/2021, inclòs).
  • Vist el decret de conseller delegat de data 16 de desembre de 2021, pel qual s'aprovava la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
  • Vista la documentació aportada pels i per les sol·licitants exclosos i excloses provisionalment per l'esmentat decret.

Enllaços

-----------------------------------