NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

70 i +: accions de diagnosis i suport a la població major de 70 anys

De què es tracta?

El 70 i + és un projecte que té com a població destinatària les persones majors de 70 anys de la comarca del Gironès. El seu desenvolupament és municipal a partir de l’interés mostrat per part d’algun dels ajuntaments de la Comarca.

Des del 70 i + potenciem l’estudi de risc social de la gent gran que té com a idea central fer conèixer la realitat social, d’aquest sector de població, crear coneixement i proposar nous programes, projectes i accions, que ajudin a millorar la seva qualitat de vida, així com detectar casos individuals en risc social i donar-los la resposta adequada. També es pretén acostar la informació sobre serveis, recursos i prestacions.

Una detecció precoç des del 70 i + ens permet una actuació específica i especialitzada, que precedeix a la incapacitat i la dependència, fet vital per mantenir la persona al seu domicili amb qualitat de vida, afegint la possibilitat d’augmentar l’esperança de vida i reduir la despesa social i sanitària.

Avui viure a la pròpia llar és un dels valors més significatius entre les persones grans. El 78,6% de la gent gran expressa que vol viure a la seva llar, tot i que es tingui la necessitat d’ajut d’una tercera persona. Aquestes preferències es mantindran en el futur, atès que així ho expressa el col•lectiu de persones entre 50 i 64 anys.

A dia d’avui, el model d’atenció es defineix d’acord amb la tipologia de recursos d’atenció, el 70 i + és un projecte que aposta per transformar, progressivament, el model d’atenció actual basat en recursos, en un model d’atenció, en què les necessitats de la persona gran, la seva participació i la presa de decisions siguin el centre de gravetat. Per tant, apostar per un model d’atenció centrat en les persones.

Quins són els objectius del projecte?

Els objectius generals del projecte consisteixen en:

•    Fer un recull sistemàtic de dades de la població a partir dels 70 anys, per fer la detecció de risc social.
•    Detectar les persones grans en situació de risc social i desatenció, per portar a terme totes les accions adients per cobrir les seves necessitats.
•    Informar i orientar a la població dels recursos i dels Serveis adreçats a la gent gran.
•    Proposar els programes, projectes i accions adients i adreçades a les necessitats de la gent gran.

Aquest objectius generals ens permetran assolir objectius específics, de caire municipal, que ens facilitarà poder oferir la informació actualitzada i específica, vers la gent gran de cada municipi de la Comarca.

Per a més informació:

Equip d’assessorament tècnic d’atenció social
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
equip.tecnic@cbs.cat
Consulteu-ho a l'apartat de SEUS I LOCALITZACIÓ

Enllaços

-----------------------------------