NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei d'Acollida Especialitzada en Reagrupament Familiar


De què es tracta?

Segons la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, "El dret d’accés al servei de primera acollida s’inicia a l’exterior, quan la persona obté una autorització administrativa de residència o d’estada superior a noranta dies al territori de Catalunya". Per tant, l'acollida no només s'ha de donar en el moment que arriba la persona, sinó que es pot iniciar ja al país d'origen.
Amb aquesta intenció, com a complement del Servei de Primera Acollida es contempla l'Acollida Especialitzada en Reagrupament Familiar (AERF), a través de la qual s'ofereix suport i acompanyament en tot el procés de reagrupament familiar.

Els objectius del servei són:
General:
Facilitar l'acollida de les persones nouvingudes per via del reagrupament familiar.
Específics:
1- Donar suport en el procés de reagrupament familiar a les persones reagrupants.
2- Facilitar el procés d’acollida a la nostra societat de les persones reagrupades.

Què s'ofereix?

Des de l'AERF es promou el Programa de reagrupament familiar "Hola, Família!" de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, que consisteix en un conjunt de vídeos explicatius sobre aspectes bàsics de la societat d'acollida, adreçats a les persones que arribaran per via del procediment de reagrupament familiar.
Es complementa aquest programa amb una atenció personalitzada a la persona reagrupant des del moment en què inicia el tràmit de reagrupament familiar o que sol·licita l'informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar (INF01).
Així mateix, en el moment de l'arribada de la persona reagrupada, es fa una atenció individualitzada amb aquesta per tal de facilitar-li el seu procés d'acollida, donant-li tota la informació que requereix en aquest moment inicial.

Qui hi pot accedir? 

L'àmbit territorial són tots els municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Gironès. Als municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera s'ofereix de manera complementària als serveis locals d'acollida propis d'aquests dos municipis.

Hi tenen dret d'accés les persones que inicien un procés de reagrupament familiar i les persones a partir de 16 anys que arriben mitjançant aquest mateix procediment.

A on us podeu adreçar? 

a) Si sou un/a ciutadà/ana:

Podeu sol·licitar el servei a través de les següents vies:

- Omplint la sol·licitud que trobareu al següent enllaç, indicant a en els apartats de Exposo i Sol.licito la següent frase: "Accés al servei d'acollida especialitzada en reagrupament familiar".

- A l'Ajuntament del vostre municipi.


b) Si sou un ens local:

Podeu derivar a la persona interessada omplint el formulari que trobareu al següent enllaç. Un cop omplert i desat aquest formulari, ens l'heu de fer arribar al Consorci de Benestar Social Gironès Salt via tramesa genèrica de l'EACAT.Per a més informació:

Podeu contactar amb el servei:
- Enviant un correu electrònic a: inclusio@cbs.cat
- Trucant al telèfon: 972201962Amb el finançament de:

Enllaços

-----------------------------------