NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei d'acollidaMarc legal: 

L'any 2010 s'aprova la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que regula com ha de ser l'acollida de les persones nouvingudes. Així mateix, a finals del 2014 s'aprova el DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que concreta la implementació de l'establert per la llei esmentada. En aquest sentit, es contempla el dret a un certificat d'acollida, a través de l'assoliment de 3 mòduls formatius: 
 • Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua castellana (90 hores de formació per cada llengua).
 • Coneixements laborals (15 hores de formació).
 • Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 hores de formació).
En aquest marc, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha reestructurat i actualitzat el Servei d'acollida del Gironès, a fi de donar cobertura al què estableix la legislació vigent.

De què es tracta? 

El Servei d'acollida del Gironès atén i acompanya a la persona en el seu procés d'acollida a la nostra societat, oferint-li la informació necessària en el moment inicial, així com la possibilitat d'obtenir el certificat d'acollida.

Aquest certificat pot ser d'utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d'altres, a més de facilitar la incorporació a la societat catalana, essent útil a l'hora de buscar feina o de fer valer la formació i l'experiència.

Els objectius del servei són:

General: 
 Facilitar el procés d’acollida i la integració de les persones immigrades a la nostra societat.

Específics: 
 1. Oferir informació bàsica i acompanyament a les persones immigrades, especialment les nouvingudes, en el seu procés d'acollida.
 2. Oferir els continguts formatius dels mòduls que estableix la Llei d'acollida, o derivar i acompanyar a les persones als recursos formatius que els ofereixin.

Què s'ofereix?
a) Servei d'atenció individualitzada i acompanyament: 
S'ofereix atenció i acompanyament individualitzats, per tal d'informar a la persona en base a les seves necessitats, i també se li ofereix un itinerari formatiu adaptat perquè pugui obtenir el certificat.

b) Formacions pròpies: 
 • Cursos d'alfabetització instrumental: cursos bàsics d'alfabetització adreçats a persones nouvingudes que no estan alfabetitzades en la grafia llatina.
 • Cursos de coneixements laborals: cursos que ofereixen els continguts formatius del Mòdul B determinats per la Llei i el Decret esmentats més amunt.
 • Cursos de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic: cursos que ofereixen els continguts formatius del Mòdul C determinats per la Llei i el Decret esmentats més amunt.
c) Formacions externes: 
 • Cursos de català (Consorci per a la Normalització Lingüística).
 • Cursos "Lletres per a tothom" (Direcció General per a la Immigració).
 • Altres possibles cursos.

Qui hi pot accedir? 

L'àmbit geogràfic d'aquest servei són tots els municipis de menys de 20.000 habitants del Gironès. Als municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera es desenvolupa com a complement al servei d'acollida que ja es duu a terme des del propi municipi.

Hi tenen dret d'accés les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, a partir de 16 anys i que estiguin empadronades al municipi.


On em puc adreçar? 

Es pot sol·licitar a través de diferents vies:
 • A l'Ajuntament del teu municipi.
 • Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat 
 • Trucant al 972201962 


Enllaços

-----------------------------------