NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei de primera acollidaDe què es tracta?

El Servei de Primera Acollida del Gironès (S1A Gironès) és el servei encarregat d'implementar a la comarca del Gironès la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya. Aquest servei atén i acompanya a les persones d'origen estranger en el seu procés d'acollida a la nostra societat, oferint-los la informació que requereixen (d'acollida en concret i d'estrangeria en general) i les formacions contemplades per la Llei per poder obtenir el certificat d'acollida citat.
Aquest certificat els podrà ser d'utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència...), a més de facilitar-los la incorporació a la societat catalana, essent útil a l'hora de buscar feina o de fer valer la formació i l'experiència adquirides.

Els objectius del servei són:
General:
Facilitar el procés d’acollida a la nostra societat de les persones migrades.
Específics:
1- Oferir informació bàsica (sobre acollida i estrangeria) i acompanyament a les persones migrades, especialment les nouvingudes, en el seu procés d'acollida.
2- Oferir les formacions que estableix la Llei d'acollida i/o derivar i acompanyar a les persones als recursos formatius externs que les ofereixin.

Què s'ofereix?

a) Servei d'atenció individualitzada i acompanyament:
Atenció i acompanyament individualitzats, per tal d'informar a la persona (especialment sobre temes d'acollida i d'estrangeria) en base a les seves necessitats, així com oferir un  itinerari formatiu adaptat, amb la possibilitat d'obtenir el certificat d'acollida en finalitzar-lo.

b) Accions formatives d'acollida:
Les accions formatives d'acollida que es contemplen són:
MÒDUL A (90 hores de formació de català i 90 hores de formació de castellà):
                Mòdul A.1:
                - Cursos bàsics de català (derivació a Consorci per a la Normalització Lingüística).
                Mòdul A.2:
                - Cursos de castellà (derivació a Centres de Formació d'Adults o a entitats).
                Mòdul A.3:        
                - Cursos d'alfabetització instrumental (formació pròpia del S1A Gironès).
                - Cursos d'alfabetització del "Programa Lletres per a Tothom" (de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania).
MÒDUL B (15 hores de formació):
                - Cursos de coneixements laborals (derivació a Servei d'Ocupació de Catalunya).
MÒDUL C (15 hores de formació):
                - Cursos de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (formació pròpia del S1A Gironès).

Qui hi pot accedir? 

L'àmbit territorial del S1A Gironès són tots els municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Gironès. Als municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera s'ofereix de manera complementària als serveis locals d'acollida propis d'aquests dos municipis.

Hi tenen dret reconegut d'accés les persones estrangeres migrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, a partir de 16 anys i que estiguin empadronades a un dels municipis de l'àmbit territorial descrit (de totes maneres, també hi poden accedir les que estiguin nacionalitzades).

A on us podeu adreçar? 

a) Si sou un/a ciutadà/ana:

Podeu sol·licitar el servei a través de les següents vies:

- Omplint la sol·licitud que trobareu al següent enllaç, indicant a en els apartats de Exposo i Sol.licito la següent frase: "Accés al servei de primera acollida".

- A l'Ajuntament del vostre municipi.


b) Si sou un ens local:

Podeu derivar a la persona interessada omplint el formulari que trobareu al següent enllaç. Un cop omplert i desat aquest formulari, ens l'heu de fer arribar al Consorci de Benestar Social Gironès Salt via tramesa genèrica de l'EACAT.Per a més informació:

Podeu contactar amb el servei:
- Enviant un correu electrònic a: inclusio@cbs.cat
- Trucant al telèfon: 972201962

També podeu consultar el següent tríptic informatiu:

Català
Castellà
Francès
Anglès


Amb el finançament de:Enllaços

-----------------------------------