NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

ESTATUTS


El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt està regulat pels Estatuts, que recullen els seus objectius i finalitats, el seu marc competencial, així com el seu règim orgànic, funcional i financer segons el marc normatiu vigent. Els Estatuts també recullen el règim jurídic de gestió de personal i el règim econòmic del Consorci.


Enllaços

-----------------------------------