NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

MISSIÓ


El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt és un servei públic que articula la seva activitat a partir de les necessitats dels ciutadans.
 
Desenvolupa i ofereix serveis socials (bàsics i especialitzats) en sentit ampli, així com suport tècnic als ajuntaments amb referència als serveis socials, des d’ una estructura descentralitzada professionalment i territorialment.
 
S’adreça preferentment a atendre les necessitats produïdes per la societat, fruit d’un sistema econòmic i social que provoca situacions de risc i/o exclusió social de persones, grups i/o comunitats.
 
 
VISIÓ
 
Els millors serveis, els millors professionals i la millor organització.
 
Volem ser una organització amb els millors serveis, que vetlli per les persones en primer lloc, i per la garantia d'una atenció integral i de qualitat. Amb els millors professionals apostem per una atenció individualitzada i de proximitat, en col·laboració amb la resta de serveis que també intervenen i treballen en l’àmbit de l’atenció a les persones. Finalment, apostem per la promoció de serveis que donin cobertura a les necessitats reals actuals i futures, per establir prioritats d’actuació social per tal d’aconseguir la millor organització.
 
 

Enllaços

-----------------------------------