NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

PRESENTACIÓ

 
El Consorci de Benestar Social Gironès – Salt està format pel Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Salt, i des de la seva creació, l’any 2006, planifica, organitza i gestiona els serveis socials dels municipis del Gironès, exceptuant Girona.
 
Les finalitats del Consorci són:
 
a) La prestació de Serveis Socials d Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials.
 
b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Gironès, per atendre les mancances en qualsevol matèria d’atenció social.
 
c) Les accions i projectes que dins de l’àmbit de la promoció econòmica li deleguin els ens consorciats.
 
La creació del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt és fruit d’una voluntat política per multiplicar l’eficàcia i l’eficiència dels professionals i alhora, generar sinergies que repercuteixin en la qualitat de les prestacions i donar resposta a les necessitats emergent d’una societat amb canvis permanents.

SOM UN ORGANISME DE:

Enllaços

-----------------------------------