NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei d'allotjament d'urgències socials - Recurs d'urgència - Derivacions a la Sopa


De què es tracta?

Pis tutelat atès per l’equip de Càritas destinat a dones nacionals i estrangeres amb o sense fills en situació d'exclusió social durant 6 mesos, temps durant el qual es realitza un acompanyament.
 
L’objectiu és Proporcionar allotjament temporal que permeti a la dona projectar un futur clar i equilibrat.
 
Oferir eines, estratègies i acompanyament per a la inserció social i laboral de la dona.
 
En el cas de famílies monoparentals, garantir l’estabilitat, atenent les necessitats bàsiques i emocionals del/s menor/s i proporcionar estabilitat.
 
 
Qui hi pot accedir?
 
Dones nacionals o estrangeres, sense o amb càrregues familiars que es trobin en situació de precarietat socioeconòmica extrema i que hagin esgotat tots els seus recursos, tant econòmics com socials.
 
 
On em puc adreçar?
 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus núm. 1-A
17003 Girona
Telèfon: 972 20 19 62
Fax: 972 21 35 73
 
 

Enllaços

-----------------------------------