NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Ajudes Tècniques i Servei de Teràpia Ocupacional


De què es tracta?
 
Els banc d’ajudes tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional dóna resposta a la complexa problemàtica que comporta la cura de persones amb diferents graus de dependència.
 
El Servei a més d’assessorar i d’oferir dispositius AT per millorar la funcionalitat en les tasques de la vida diària, assessora en tècniques rehabilitadores / compensatòries i ergonomia, orienta en adaptació de l’entorn i supressió de barreres arquitectòniques, i ofereix formació de manera informal als cuidadors.
 
 
Qui hi pot accedir?
 
Totes aquelles persones que resideixen als municipis de la comarca del Gironès, exceptuant la ciutat de Girona, i per derivació dels Serveis Bàsics d'Atenció Social.
 
 
On em puc adreçar?
 
Als Serveis Socials Bàsics d'Atenció Social del vostre municipi.
 

Enllaços

-----------------------------------