NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Els Serveis Bàsics d'Atenció Social


De què es tracta?

Són els serveis més pròxims al ciutadà que, de manera descentralitzada pel territori, i formats per un treballador social i un educador social, atenen situacions individuals i/o familiars de necessitat social. Entre les seves funcions hi ha les d'oferir informació, assessorament i orientació. També diagnostiquen, valoren i intervenen en situacions de risc social i s'encarreguen dels tràmits sobre recursos i prestacions socials.
 
 
Qui hi pot accedir?
 
Totes aquelles persones que resideixen als municipis de la comarca del Gironès, exceptuant la ciutat de Girona.
 
 
On em puc adreçar?
 
Als Serveis Bàsics d'Atenció Social del vostre municipi:
 
Consulteu-ho a l'apartat de SEUS

Enllaços

-----------------------------------