NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

GENT GRAN I DEPENDENTS

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt porta a terme programes i serveis adreçats a la gent gran i a les persones dependents amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal, l’assessorament i l’atenció generalitzada per a persones en situacions de dependència. A més, com a ens local, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt promociona el programa d’envelliment actiu en els diferents municipis del Gironès. Aquest programa té com a objectiu la promoció de la salut i l’autonomia, per tal que la gent gran activa pugui gaudir de millor salut física i psicològica en el procés d’envelliment, conèixer els seus drets i tenir una paper més actiu en la societat.
Serveis: 

Enllaços

-----------------------------------