NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei d'Atenció Integral (SAI)


De què es tracta?

El Servei d’Atenció Integral (SAI) Gironès - Salt  és un servei específic i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 
El SAI te per objectiu esdevenir i consolidar-se com a referent local LGTBI d’una banda mitjançant l’articulació i desplegament de tasques de sensibilització i informació adreçades tant a persones i entitats com a la ciutadania en general, en relació a la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i a prevenir la LGTBIfòbia. D’altra banda, mitjançant l’articulació d’accions efectives que donin resposta tant a situacions de discriminació com a necessitats d’informació, suport o acompanyament tant a persones membres del col•lectiu LGTBI+ com a la ciutadania en general.

L’accés al servei per part de les persones interessades es realitza mitjançant els canals de comunicació habituals (telèfon i correu electrònic) i ofereix atenció presencial amb cita prèvia tot garantint la confidencialitat.

Què ofereix?
  • Informació en relació a tots aquells temes de caràcter personal, professional, laboral, legal o altres... que puguin ser d’interès de les persones del col•lectiu LGTBI+ o les seves famílies. També en relació a entitats LGTBI+ o de cares a la derivació a recursos de caràcter especialitzat que puguin cobrir o resoldre necessitats més específiques.
  • Suport en la gestió i tràmit de la tarja sanitària (o d’altres documents) amb el nom sentit per a persones transexuals majors o menors d’edat.
  • Formació i assessorament a treballadors de l’administració local (Ajuntaments i Consell comarcal del Gironès) en relació al “Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya” i la seva aplicació.
  • Gestió d’incidències relatives a eventuals situacions en les què no s’ha donat un tractament igualitari a persones LGTBI+ ja sigui per manca de coneixement o per la presencia d’estereotips i prejudicis. La gestió d’aquestes d’incidències es basarà en el treball conjunt amb la/les persona/es afectades i amb l’establiment o servei en el què aquestes hagin tingut lloc.
  • Oferir suport en la denúncia via administrativa o judicial d’ eventuals situacions de discriminació o vulneració dels drets de les persones LGTBI. Aquest suport i les accions que se’n derivin es duran a terme sempre dins de les competències pròpies del servei i en tot cas, amb el consentiment de la persona afectada.

Es tracta d’un servei públic i gratuit.


Qui hi pot accedir?

Obert a tota la ciutadania, i de manera preferent a les persones LGTBI+ que visquin als diferents municipis del Gironès (amb l’excepció de Girona ciutat) i en facin demanda, de manera especial aquelles que hagin viscut o estiguin en risc de viure situacions de discriminació o de violència per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. 

Com accedir-hi?

Mitjançant cita prèvia sol.licitada via telefònica al 972 20 19 62, o bé via correu electrònic a

sai@cbs.cat

Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.Enllaços

-----------------------------------