NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei de Teleassistència


De què es tracta?

És una modalitat de servei d’atenció domiciliaria que amb la tecnologia adient ofereix una atenció permanent i a distància als usuaris, els assegura una resposta immediata a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Va adreçat majoritàriament a aquelles persones que viuen soles , que presenten un nivell d’autonomia limitat i dependència a causa de l’edat o del seu estat físic.
 
Conjuntament amb el SAD te l’objectiu de millorar la qualitat de vida i retardar la institucionalització.
 
 
Qui hi pot accedir?
 
El servei està adreçat prioritàriament a persones que viuen soles o que passen moltes hores al dia soles, i que es troben en una situació de fragilitat de salut i social.
 
Passos a seguir:
  1. Concertar hora d’entrevista amb el treballador/a social referent del municipi.
  2. El/la treballador/a social realitza l'estudi i la valoració de la necessitat d’aplicació del servei.
  3. Formalització de la sol·licitud.
  4. Signatura de contracte entre la persona usuària i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Documentació:
  • Fotocòpia DNI
  • Imprès de sol·licitud (enllaç a l'imprès en PDF que cal imprimir)
  • Volant de convivència de l'ajuntament
  • Informe mèdic
  • Full de domiciliació bancària
  • Altra documentació que pugui considerar el personal tècnic

On em puc adreçar?
Serveis Bàsics d’Atenció Social del vostre municipi.
 
 

Enllaços

-----------------------------------