NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA)


De què es tracta?

La funció d'aquest servei és estudiar, valorar i diagnosticar els casos d'infants en risc de desemparament per actuar i atendre'ls. Realitza el tractament i seguiment del pla de millora en les famílies, d’assessorament als Serveis Bàsics d'Atenció Social dels municipis del territori i d’altres serveis de la xarxa, també vetlla per la correcte aplicació de protocols i dóna suport a les situacions d’urgència i de priorització de la casuística.
 
L'estructura de l'equip està organitzada d'acord a dues unitats especialitzades:
 
Equip de valoració-diagnòstic i urgències:
 
  • 1 Treballadora Social
  • 1 Psicòloga
  • 1 Pedagoga amb funcions de coordinadora
 
Equip de seguiment-tractament educatiu:

  • 1 Psicòloga
  • 1 Treballadora Social
  • 2 Educadores Socials


Enllaços

-----------------------------------