NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Servei per a Famílies amb Infants Vulnerables

 
De què es tracta?
 
És un servei pensat per donar suport i acompanyament individual a les famílies amb l'objectiu de col•laborar en l'estimulació i estructuració familiar, per prevenir mancances o dèficits en l'educació i/o la salut. Està adreçat a famílies amb infants d'entre 0 i 3 anys en situació de risc del municipi de Salt i la comarca del Gironès.
 
Aquest programa es desenvolupa en dues línies conjuntes:
  • L'atenció global a la família: Suport específic a aquelles famílies que presenten dificultats per atendre els fills.
  • L'atenció directe als infants: Tractar aquells menors que presenten dificultats personals pel que fa al seu desenvolupament integral, així com aquells menors que necessitin una observació intensiva i/o de control.
 
 
Qui hi pot accedir?
 
Tots els casos derivats pels serveis bàsics d'atenció social primària i/o EAIA del Gironès.
 
 
On em puc adreçar?
 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, núm. 1-A
17003 Girona
T. 972 20 19 62
F. 972 21 35 73
 
 

Enllaços

-----------------------------------