NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Taller d'Habilitats Socials FOTOACCIÓ


De què es tracta?

Fotoacció és un projecte socioeducatiu preventiu i innovador, d'abast comarcal, que pretén capacitar els adolescents per tal de millorar les pròpies capacitats socials i fomentar actituds prosocials, i millorar així la seva relació amb els companys, la família, l'entorn i especialment la seva competència personal.
 
El projecte està adreçat a joves d'edats compreses entre els 13 i els 15 anys, que mitjançant les fotografies i dinàmiques de grup, experimenten i reflexionen sobre conductes humanes, prejudicis, estereotips, la comunicació, la relació amb els pares, l'oci nocturn i l'autoimatge, entre d'altres.
 
Fotoacció ha permès també el treball en xarxa i la interdisciplinarietat professional, amb l'objectiu de coordinar els serveis socials, els serveis educatius i els culturals.
 
 
Qui hi pot accedir?
 
El taller s’organitza a partir de la demanda d’un grup de joves, a través dels punts de joventut, els IES o per derivació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social dels municipis del Gironès. Cal un mínim de 10 participants.
 
 
On em puc adreçar?
 
 
 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, núm. 1-A
17003 Girona
T. 972 20 19 62F. 972 21 35 73
 
 
 

Enllaços

-----------------------------------