NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Mapa de vulnerabilitats del Gironès


De què es tracta?
 
El Mapa de Vulnerabilitats del Gironès es tracta d'un document que té la finalitat principal d’identificar els principals factors que defineixen els processos d’exclusió social a la comarca.
 
Ofereix una radiografia de la població de la comarca, a partir de l'anàlisi estadístic de diferents àmbits: sociodemogràfic, econòmic, laboral, formatiu, relacional, d'habitatge, sociosanitari i de ciutadania.
 
Així mateix, presenta una tipificació de la vulnerabilitat social a nivell local, mitjançant la quantificació del grau de vulnerabilitat de cada municipi i en relació a cada un dels àmbits anteriors.
 
 
Vies de contacte:
 

Enllaços

-----------------------------------