NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Pla local d'inclusió social del Gironès


De què es tracta?
 
El Pla Local d'Inclusió Social del Gironès és un pla comarcal de lluita contra l’exclusió social, que pretén assentar els pilars per actuar de forma transversal envers els col·lectius més vulnerables i els factors que generen exclusió social, així com els seus efectes perjudicials sobre les persones i la comunitat.
 
Ofereix un instrument de millora de l’organització de les polítiques socials públiques, que permeti reorientar l’actuació d'acord amb la realitat, per incidir millor sobre els factors causals de l'exclusió social i dels seus efectes sobre el conjunt de la població.
 
Aquest instrument consta d'una diagnosi detallada de la realitat de la comarca, així com d'un pla d'acció d'acord amb a aquesta diagnosi.
 
 
Vies de contacte:
 
Estudis publicats:

Enllaços

-----------------------------------