NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT MEMÒRIA 2011


El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, format pel Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt, des de la seva creació, l'any 2006, planifica, organitza i gestiona els serveis socials de la comarca del Gironès i de Salt, amb excepció de la ciutat de Girona. Mitjançant els Serveis Socials Bàsics d'Atenció Social repartits pel territori s'ofereix una atenció directa i descentralitzada als ciutadans amb la voluntat de prestar serveis adreçats a l'atenció a les persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i integració social. D'altra banda, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt presta programes i serveis de caràcter civicosocials i/o assistencials i també de caràcter preventiu.
 

Un any més, s'ha elaborat una memòria tècnica que recull els serveis, prestacions i programes especialitzats que s'han portat a terme durant el 2011 en el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. La memòria presenta, entre d’altres, les següents dades:
 
Els Serveis Socials Bàsics del Consorci, formats per equips de treballadors/es socials i educadors/es socials repartits pel territori, han passat de les 21.048 intervencions el 2008 a les 47.619 intervencions el 2011. Per territoris, al Gironès s’han realitzat 21.582 intervencions, amb un increment de gairebé la meitat respecte el 2008, quan es van realitzar 11.328. I pel que fa al municipi de Salt, enguany s’han realitzat 26.037 intervencions, el que representa un increment del 63% respecte el 2008, quan se’n van realitzar 9.720.
 
 
Pel que als serveis de suport a l’autonomia, aquest 2011 s’han tramitat 232 Serveis d'Atenció a Domicili, atenent un 2,03% de la població de més de 65 anys (183 serveis SAD durant el 2009). Al mateix temps, enguany el Consorci ha instal·lat 655 aparells de Teleassistència, atenent a un 5,72% de la població de més de 65 anys. Aquest és un dels serveis que més s’ha vist incrementat doblant en nombre d’aparells respecte el 2009, en què es varen instal·lar al territori un total de 350 aparells.
 
Referent als programes i serveis especialitzats relacionats amb l’atenció a la família, enguany l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha treballat amb 467 casos relacionats amb menors, respecte el 331 treballats durant el 2009. Pel que fa als Ajuts d’Aliments a les famílies, mitjançant productes provinents del Banc d’Aliments de Girona, s’han destinat un total de 25.438,68 quilos d’aliments que ha servit per atendre a 229 famílies aquest 2011 (respecte a les 102 famílies que es varen atendre el 2009).
 
Pels que fa a programes i serveis relacionats amb immigració, el Servei Comarcal d’Acollida ha realitzat un total de 446 intervencions. El Servei de Mediació, amb el seu equip de mediadores, ha realitzat un total de 194 mediacions, i s’han ofert tres cursos de Català i dos de coneixement de l’entorn, amb la voluntat d’assegurar un millor procés d’acollida i integració a les persones nouvingudes del nostre territori.
 
Consulteu les dades de la resta de programes i serveis del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt a la Memòria 2011
 

Enllaços

-----------------------------------