NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

TRÀMITSAltres ajuts:

Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec.

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


Ajut per part, adopció o acolliment múltiple sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar.

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


Sol·licitud de revisió de reconeixement de grau i nivell de dependència.

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


Reconeixement de grau de discapacitat

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


Sol·licitud del títol de família nombrosa

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


Sol·licitud del títol de família monoparental

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


Prestacions familiars de la Seguretat Social

De què es tracta?
Consulteu els tràmits a la web de la Seguretat Social


Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció i acolliment múltiple

De què es tracta?
Consulteu el tràmit a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb link a la següent adreça:

Ajuts per famílies amb infants (Gencat)

Enllaços

-----------------------------------