NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

L'Ajuntament de Salt atorga els tres primers Segells Inclusius

L'Ajuntament de Salt ha resolt atorgar el Segell de Projecte Inclusiu a tres projectes que es desenvolupen al municipi per entitats relacionades amb l’àmbit de l’atenció i la intervenció social i terapèutica. El projectes reconeguts amb aquest distintiu han estat el projecte ESPAI D'ATENCIÓ FAMILIAR Ed'AF, de la Fundació Privada Gentis; el Servei d'inserció MOEBIUS de la Fundació Plataforma Educativa i el projecte EFCI- Dones emprenedores; Escola de facilitació de la creativitat i la innovació, també de la Fundació Plataforma Educativa. 

El projecte EFCI-Dones emprenedores, es tracta d'un projecte formatiu que treballa amb dones de Salt de diverses procedències i amb un perfil socioeconòmic vulnerable. El programa de formació treballa aspectes com: el descobriment dels talents personals, el lideratge, el treball en equip, l'emprenedoria, l'ofimàtica, etc.
 
S’ha considerat que el seu àmbit d'actuació és prioritari tenint en compte l'actual escenari de crisi econòmica i les elevades taxes d'atur del municipi. En aquest sentit, i segons dades de l'Obervatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a octubre de 2008 hi havia a Salt un total de 731 dones aturades. Aquesta dada pujava fins a 1.383 dones aturades a l'octubre de 2012. Per tant, les accions adreçades a fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria d'aquest col·lectiu es consideren prioritàries.
 
Pel que fa l'ESPAI D'ATENCIÓ FAMILIAR Ed'AF, de la Fundació Privada Gentis, es tracta d'un espai de suport i teràpia amb la finalitat d'aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones a través de l'assessorament, l'orientació, pautes i suport psicopedagògic i de la psicoteràpia familiar. La intervenció que es fa des de l'Ed'AF i té un marcat caràcter preventiu. Proporciona un tipus d'intervenció psicosocial que no es realitza des dels serveis assistencials de salut. En aquest sentit, s’ha valorat que la intervenció realitzada per Ed'AF que ve a cobrir l'atenció d'una franja "mitjana" de població, que no són ni els usuaris de serveis socials, els quals ja tenen garantida aquest tipus d'atenció pel Servei de Suport Psicològic i Teràpia Familiar del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, ni tampoc no són famílies amb poder adquisitiu alt, les quals es poden permetre acudir als recursos terapèutics privats. D'altra banda, la Comissió d'Avaluació del Segell ha valorat molt positivament el tipus de teràpia que realitzen, i l'enfocament relacional sistèmic mitjançant una teràpia breu que busca la resolució del conflicte o de les situacions que originen la demanda. 
 
Per últim, s’ha atorgat el segell inclusiu al Servei d'inserció MOEBIUS, un servei de recursos laborals especialitzat en l'atenció a persones en risc d'exclusió social. Les seves activitats estan orientades a proporcionar als usuaris un itinerari d'inserció laboral que inclou programes de formació, orientació laboral, atenció grupal i individual, suport i acompanyament en la recerca de feina i seguiment abans i després de la contractació. 
 
Tenint en compte que el passat mes de desembre hi havia a Salt un total de 3.516 persones aturades (Observatori d'Empresa i Ocupació), la Comissió ha valorat especialment les accions de prospecció/intermediació amb les empreses que realitza MOEBIUS, amb les quals contribueixen a cobrir un buit existent al municipi. Així mateix, s’han considerat com a molt rellevants les seves accions específiques d'orientació laboral, la seva aposta per la innovació i la recerca constant de metodologies que els ajudin a millorar la seva intervenció i la seva manera de treballar en xarxa i col·laborativament.

Enllaços

-----------------------------------