NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

L’Ajuntament de Salt aprova el Decàleg de Prioritats Municipals 2013


L’Ajuntament de Salt ha donat llum verda al Decàleg de Prioritats Municipals 2013. El Decàleg és l’eina de la qual l’Ajuntament de Salt es dota per a establir les línies estratègiques que regeixen l’acció social al municipi. El document ha estat realitzat per la nostra Oficina Tècnica d’Inclusió (OTI) amb la col·laboració de diverses entitats socials del municipi, i es pot consultar a les webs de l’Ajuntament de Salt i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Enguany, el Decàleg està integrat per deu programes marc adreçats fonamentalment a la infància i llurs famílies, a la sensibilització/capacitació per a la millora del civisme i els codis de convivència en el municipi, al foment i promoció d’activitats formatives que assegurin la inserció laboral de determinats col·lectius i a promoure la integració, la convivència, la participació i la cohesió social. 
 

El Decàleg de Prioritats Municipals és l'eina de la qual l'Ajuntament de Salt es dota per establir les línies estratègiques que han de regir l'acció social al municipi. És el document que estableix els àmbits d'actuació i les prioritats d’intervenció, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats socials que han estat detectades en la diagnosi. Permet, així mateix, ordenar l'acció i facilitar el treball col·laboratiu i en xarxa. En resum, és la GUIA que ha d'orientar l'acció social inclusiva del municipi de Salt.
 
El Decàleg d'enguany s'ha elaborat de forma participativa. Es va constituir un grup de treball integrat per diverses entitats socials de Salt (Càritas Salt, Casal dels Infants, Fundació Ser.Gi, Nous Catalans, GRAMC i Vincle) que van treballar conjuntament amb l'Oficina Tècnica d'inclusió (OTI) en la redacció de la proposta de Decàleg del 2013. Es va utilitzar com a document base el Pla d'acció del Pla d'inclusió social de Salt (PLIS). Aleshores, un cop feta la diagnosi de les necessitats socials del municipi i establerts els àmbits prioritaris d’actuació, la Comissió de Valoració i Avaluació del Segell Inclusiu, en base a la proposta feta per l'OTI i les entitats que formaven part del grup de treball, va triar els 10 programes marc que integrarien el Decàleg de Prioritats Municipals d’enguany. Finalment, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Salt, el passat 12 de març, va aprovar la seva vigència i publicació. 
 
Enguany, el Decàleg de Prioritats Municipals 2013 inclou programes que s’ajusten a les necessitats actuals del municipi, per la seva especificitat i tenint en compte l’actual situació socioeconòmica. Així, presenta estratègies d’acció social adreçades a la infància i llurs famílies, a la sensibilització/capacitació per a la millora del civisme i els codis de convivència en el municipi, al foment i promoció d’activitats formatives que assegurin la inserció laboral de determinats col·lectius i a promoure la integració, la convivència, la participació i la cohesió social. 
 
 

Enllaços

-----------------------------------