NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC D’ATENCIÓ SOCIAL


DE QUÈ ES TRACTA?

Servei que proporciona assessorament tècnic i metodològic, i suport en la intervenció i supervisió de casos o intervencions al conjunt dels professionals dels serveis socials d’atenció primària del Consorci de Benestar social Salt-Gironès. També presta assessorament i suport directament a persones i/o famílies derivades pels professionals.
 
L’Equip d’Assessorament Tècnic està format psicòleg/a, un/a treballador/a social, un/a educador/a social i un/a assessor/a jurídic.
 
Objectius:
 
 • Proporcionar suport i assessorament tècnic als professionals dels serveis socials bàsics.
 • Crear un sistema metodològic unificat d’atenció a les persones en el territori del Consorci de Benestar Gironès- Salt atenent a les especificitats de cada municipi i seguint el treball de processos.
 • Conèixer, quantificar i millorar el grau de satisfacció dels usuaris en els serveis socials bàsics.
 • Crear i implementar un sistema d’avaluació continuada dels processos, protocols, circuïts i criteris dels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
 • Establir processos de treball dels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar social Gironès-Salt.
 • Avaluar de manera continuada i optimitzar els processos de treball dels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
 • Protocol·litzar el treball intern i les relacions externes dels serveis socials bàsics.

 
Funcions:
 
 • Implementació i desplegament de la Cartera de Serveis.
 • Avaluació i ajust del desplegament de la Cartera de serveis.
 • Treball de processos amb altres àrees del Consorci.
 • Unificació metodològica de l’atenció primària.
 • Concreció d’objectius generals i específics de treball de serveis socials bàsics del Consorci.
 • Avaluació i ajust dels circuïts i processos utilitzats pels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
 • Creació d’eines i recursos per optimitzar la intervenció dels serveis basics d’atenció social.
 • Creació d’un sistema d’avaluació de l’assoliment d’objectius del serveis bàsics d’atenció social.
 • Creació de protocols d’actuació.
 • Suport als professionals dels serveis bàsics d’atenció social en les intervencions de casos prioritaris.
 • Suport tècnic especialitzat als professionals dels serveis bàsics d’atenció social del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
 • Supervisió tècnica de casos. 
 • Concreció dels processos metodològics d’intervenció dels serveis socials bàsics.
 • Control qualitat de l’atenció al ciutadà per part de l’equip d’atenció primària.
 • Atenció a Reclamacions sobre professionals.
 • Creació d’eines i paràmetres per quantificar el nivell de satisfacció de l’usuari/a atès als serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
 
QUI HI POT ACCEDIR?
 
Professionals dels SBAS adscrits al Consorci de Benestar Social Salt-Gironès. I a totes les persones i famílies adscrits a la zona de cobertura del Consorci de Benestar social Gironès- Salt.
 
 
ON EM PUC ADREÇAR?
 
A través dels Serveis Socials Bàsics del vostre municipi. 
 
 
 

Enllaços

-----------------------------------