NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Mapa de Vulnerabilitats del Gironès


Ja es pot consultar a la web del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt el Mapa de Vulnerabilitats del Gironès. El mapa forma part dels tres estudis de la diagnosi en el marc del Pla d’Inclusió Social del Gironès, i té com a objectiu identificar els factors que defineixen els processos d’exclusió social a la comarca.
 

 
El Mapa de Vulnerabilitats del Gironès és un dels tres Mapes que integren la diagnosi feta en el marc del Pla d'Inclusió Social del Gironès (Mapa Relacional, el Mapa de Recursos Inclusius i el Mapa de Vulnerabilitats Socials). Es tracta d'un document que té la finalitat principal d’identificar, de la manera més precisa possible, els principals factors que defineixen els processos d’exclusió social a la comarca. Aquest Mapa ens presenta la foto de la nostra comarca en clau quantitativa.
 
A l'informe s’integra i es vertebra l'anàlisi de cada àmbit, ja sigui sociosanitari, econòmic, laboral, residencial, etc., partint d’una primera contextualització sociodemogràfica que permet disposar d’una radiografia de la població que actua com a marc de referència de l’anàlisi. Però, l’estudi va més enllà i presenta un exercici de reflexió territorial i ofereix una tipificació de la vulnerabilitat a nivell territorial. És a dir, intenta quantificar el grau de vulnerabilitat de cada municipi i en relació a cada un dels àmbits.
 
L’objectiu de qualsevol procés de diagnosi social és que la informació obtinguda permeti a tots els actors implicats compartir una visió de les problemàtiques detectades, i esdevingui un punt de partida fonamental per tal d'avançar en l’acord de les principals línies estratègiques que s'han d'abordar i prioritzar les accions que s’haurien de dur a terme. Confiem, llavors, que aquest document sigui una peça clau en la planificació estratègica de les polítiques públiques comarcals.

Enllaços

-----------------------------------