NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

L’Ajuntament de Salt aprova el Decàleg de Prioritats Municipals 2014

L’Ajuntament de Salt ha donat llum verda al Decàleg de Prioritats Municipals 2014. El Decàleg és l’eina de la qual l’Ajuntament de Salt es dota per a establir les línies estratègiques que regeixen l’acció social al municipi. El document, un any més, ha estat realitzat per l’Oficina Tècnica d’Inclusió (OTI) amb la col·laboració de diverses entitats socials del municipi, i es pot consultar a les webs de l’Ajuntament de Salt i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
 
Enguany, el Decàleg està integrat per deu programes que prioritzen l’accés al mercat de treball amb formació i capacitació professional; fomenten la integració, la convivència i la participació; promouen programes comunitaris d’educació i promoció de la salut i asseguren la provisió de les necessitats bàsiques de persones i/o famílies amb risc d’exclusió social.
 
El Decàleg de Prioritats Municipals és l'eina de la qual l'Ajuntament de Salt es dota per establir les línies estratègiques que han de regir l'acció social al municipi. És el document que estableix els àmbits d'actuació i les prioritats d’intervenció, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats socials que han estat detectades en la diagnosi. Permet, així mateix, ordenar l'acció i facilitar el treball col·laboratiu i en xarxa. En resum, és la GUIA que ha d'orientar l'acció social inclusiva del municipi de Salt. 
 
Enguany, el Decàleg s'ha elaborat també de forma participativa i seguint la mateixa metodologia que ja es va utilitzar l'any passat. Es va constituir un grup de treball integrat per diverses entitats del tercer sector de Salt. Aquest grup tenia l'encàrrec d’elaborar, conjuntament amb la responsable de l'Oficina Tècnica d'Inclusió dels Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, la proposta de Decàleg de les entitats de Salt, i estava integrat per Càritas Salt, Casal dels Infants, Ser.Gi, Vincle, GRAMC, La Casita i Grup Plataforma Educativa. 
 
El treball de deliberació i anàlisi que va fer aquest grup va partir d'un document elaborat a partir del Pla d'Inclusió Social de Salt i de la Diagnosi de Ciutat que, alhora, va ser consensuat amb els tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament. La proposta de les entitats va ser enviada a la Comissió d'Avaluació i Valoració del Segell Inclusiu, els membres de la qual van triar els 10 programes que composen el Decàleg de Prioritats Municipals del 2014, i d’aquesta manera es va preparar el document per tal que l’Ajuntament de Salt, en Junta de Govern, realitzés la seva aprovació.
 
Els programes del Decàleg d'enguany volen prioritzar a aquells projectes/accions que promoguin la capacitació per a l’autonomia social i facilitin la incorporació professional al mercat de treball; que impulsin accions i/o fórmules d’inclusió de treball protegit adreçat a persones en situació d’exclusió social; que proposin programes formatius adaptats a les persones amb càrregues familiars; que apuntin cap a la millora de la detecció i l’abordatge de les situacions d’aïllament i fomentin la integració, la convivència, la participació i la cohesió social; que fomentin el benestar infantil i el desenvolupament integral dels nens i nenes del municipi; que promoguin la implicació i la participació de les famílies en els entorns educatius; que fomentin les activitats d’educació no reglada i extraescolar integradores; que facilitin el reforç a l’estudi i promoguin l’èxit escolar; que fomentin la provisió de necessitats bàsiques i per últim, que ampliïn el desenvolupament de programes preventius i comunitaris d’educació i promoció de la salut.
 
Podeu descarregar-lo aquí: Decàleg de Prioritats Municipals
 

Enllaços

-----------------------------------