NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

S’aprova el Pla d’Igualtat i Gènere 2014-2016


La Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt va aprovar, el 9 de maig de 2014, el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere 2014-2016. Es tracta del document marc que esdevé l’eina fonamental de treball i consolidació de les polítiques de gènere del Consorci. Mitjançant la promoció de programes transversals comarcals, el PIG serveix com a base per establir el foment de la igualtat entre home i dona, per oferir serveis i accions d’atenció davant les necessitats de les dones i per abordar de forma integral la violència de gènere, entre d’altres accions. 


La Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha aprovat, a principis dels mes de maig de 2014, el Pla d'Igualtat d’Oportunitats i Gènere (PIG) 2014-2016. El Pla esdevé l’eina fonamental de treball i de consolidació de les polítiques de gènere del Consorci, mitjançant la promoció de programes transversals comarcals i el suport a l’elaboració de plans d’igualtat locals. Serveix per afavorir l’operativitat de totes les voluntats polítiques i defineix els objectius que el Consorci es marca com a ens públic al servei dels governs locals i de la ciutadania. També té com a finalitat la coordinació d’esforços, en la mesura que promou i dóna suport al treball transversal de les diverses àrees del Consell Comarcal del Gironès, amb els ens municipals que el conformen, i de l’Ajuntament de Salt.

El Pla es regeix pels principis d'igualtat d'oportunitats, transversalitat, integració, participació, prevenció, diversitat i comunicació. Així mateix, les seves línies estratègiques, les quals prenen com a referència el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2008 2011), es basen fonamentalment en impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al territori; en implementar la transversalitat per garantir que totes les polítiques del Consorci incorporen la vessant igualitària; en fomentar la participació sociopolítica de les dones (per tal d’incrementar la seva presència i participació en els àmbits de la vida social, cultural i política); en fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes davant el mercat laboral; en oferir una atenció davant les necessitats de les dones; i en abordar de forma integral la violència de gènere.

Per al desenvolupament d'aquest Pla es crearan diverses estructures i espais de participació i treball en xarxa, que seran els encarregats de portar-lo a terme, així com d'avaluar-lo i fer el seu seguiment. 

Podeu consultar el PIG 2014-2016 en següent enllaç:

Enllaços

-----------------------------------