NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Tallers per millorar i enfortir les relacions familiars

  
El municipi de Salt ha estat escollit enguany per participar en el projecte “Aprendre junts, créixer en família” de l’Obra Social “la Caixa”, el qual des de la seva creació l’any 2007 ha arribat a 215.000 infants de les principals ciutats espanyoles. L’Ajuntament de Salt, a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, ha engegat aquest programa socioeducatiu de l’Obra Social “la Caixa” amb una trentena de famílies usuàries dels Serveis Socials del municipi. L’objectiu és potenciar el desenvolupament de les capacitats dels pares en la cura i educació dels seus fills/es, promovent vincles efectius i estables que permetin créixer i desenvolupar la seva autonomia a través del paper de la família.

Una trentena de famílies usuàries dels Serveis Socials de Salt participen enguany al programa promogut per CaixaProinfància de l’Obra Social “La Caixa” sota el títol “Aprendre junts, créixer en família”, un programa que fa set anys que s’està desenvolupant i que ha servit perquè se’n puguin beneficiar 215.000 infants d’arreu de l’Estat Espanyol.
 
El programa s’està duent a terme als Serveis Socials de Salt de moment amb famílies amb fills i filles entre 6 i 12 anys, i que presenten una situació de vulnerabilitat social. “Aprendre junts, créixer en família” és un programa psicoeducatiu que promou el benestar familiar, i potencia el desenvolupament de les capacitats dels pares en la cura i educació dels seus fills/es, a través de vincles afectius, estables i segurs que permetin créixer i desenvolupar la seva autonomia. Al mateix temps, es potencia el paper de la família en la transmissió de normes i valors mitjançant l’orientació i assessorament que ofereixen els/les educadors/es socials dels Serveis Socials de Salt.
 
A Salt, el programa es desenvoluparà d’abril a juliol de 2014 i es faran tres grups de famílies que amb fills/es entre 6 i 12 anys siguin usuàries dels Serveis Socials de Salt. En cada grup hi participen unes deu famílies aproximadament, i es treballen aspectes com l’afecte mutu, les emocions, la comunicació, els límits, els hàbits quotidians, la relació amb l’escola i l’entorn, entre d’altres.
 
El material dels diferents tallers s’ha desenvolupat en col·laboració de pedagogs, psicòlegs i educadors socials de diferents universitats espanyoles, el qual ha estat elaborat amb l’objectiu d’atendre d’una manera integral les necessitats de les famílies des d’una vessant comunitària i social, per tal de buscar una fòrmula que ajudi a dignificar aquells pares que es puguin trobar en situació de pobresa, atur i/o precarietat econòmica. 
 
 

Enllaços

-----------------------------------