NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Holanda s’interessa pel Projecte d’Atenció Integral del Gironès


Una delegació holandesa formada per una trentena de professionals de l’àmbit social i sanitari del Països Baixos, dimarts, dia 28 d’octubre de 2014, va visitar les instal·lacions de la seu del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per conèixer de prop el projecte d’atenció integral que s’està duent a terme al Gironès. 

Es tracta d’un model col·laboratiu de treball compartit entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), a partir de la integració dels serveis socials i els serveis sanitaris i la creació de sistemes d’informació compartits. La iniciativa parteix de les directrius del Pla Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i serveis socials de la Generalitat de Catalunya. 


L’any 2013, la comarca del Gironès és escollida, conjuntament amb d’altres sis territoris més, per a formar part de la posada en marxa d’un model col·laboratiu entre els serveis socials i els serveis sanitaris. Es tracta d’una iniciativa de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família i el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut. La iniciativa va ser consolidada a partir de l’Acord del Govern de la Generalitat 120/2013, de 3 de setembre de 2013, pel qual es crea de forma definitiva el Pla Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i serveis socials.

És per això que, pel seu desplegament a la comarca del Gironès, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt conjuntament amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona sumen els seus esforços per a treballar conjuntament en la comissió d’avaluació del model col·laboratiu entre els serveis socials i els serveis sanitaris a la comarca. Entre els aspectes més rellevants, està poder garantir la millora de les atencions socials i sanitàries, a partir de la integració de serveis i la creació de sistemes d’informació compartits. 

Fins i tot, el model col·laboratiu treballat en el nostre territori va ser presentat en la 14ena Conferència Internacional sobre Atenció Integrada, que es va celebrar a Brussel·les, del 2 al 4 d’abril de 2014.

Enllaços

-----------------------------------