NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Suma d’esforços al Gironès per pal·liar la pobresa energèticaEl Consell Comarcal del Gironès, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i els 27 ajuntaments de la comarca, han acordat durant el Consell d’Alcaldes, celebrat el dimecres dia 8 d’octubre, treballar conjuntament pel desplegament del “Projecte Comarcal de Prevenció i Pal·liació de la Pobresa Energètica”. Una iniciativa que inclou la creació d’una “Taula Comarcal contra la Pobresa Energètica” per tal d’assegurar els recursos necessaris per a l’abordatge d’aquesta problemàtica al Gironès.


Es tracta d'una iniciativa conjunta de treball entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, amb la voluntat d'implicar a tots els ajuntaments i entitats de la comarca, per tal de sumar esforços i fer pinya plegats al voltant d'un únic projecte comarcal que, al mateix temps, inclogui totes i cadascuna de les particularitats municipals.

Cada vegada hi ha més persones amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de gas i electricitat, i que, per tant, pateixen pobresa energètica. A la vegada, aquest fet ha causat un creixement considerable de les partides que les administracions d’àmbit local destinen a ajuts d’emergència per a pagaments de factures de subministraments. Amb aquest projecte es porta a terme una estratègia a nivell de cooperació entre administracions, entitats del tercer sector i agents econòmics del Gironès, per tal de pal·liar i prevenir els efectes i les causes de la pobresa energètica a la comarca.

El projecte inclou, primer de tot, la detecció de la població més vulnerable a la pobresa energètica a la comarca, i a la vegada, la formació i l’assessorament als equips de Serveis Bàsics d'Atenció Social per a dotar-los de les eines per tal d’identificar a persones vulnerables en situació de pobresa energètica i canalitzar-les cap al projecte comarcal. A continuació, es portaran a terme un paquet d'accions pal·liatives i de prevenció de la pobresa energètica amb visites d'avaluació energètica a les llars. Tècnics especialitzats revisaran les condicions energètiques dels diferents habitatges i realitzaran recomanacions i bones pràctiques ambientals. També s’instal·laran Kits d'emergència, com són el canvi de bombetes per bombetes de baix consum, o la instal·lació de regletes amb interruptor per evitar els standby dels aparells, o la instal·lació de borlets a les portes o finestres, entre d'altres. S’ajudarà a canviar els contractes dels diferents subministres per altres de menor cost, reduint potències si escau, i a mig termini, es podrien emprendre altres accions de rehabilitació energètica de les llars, per tal de reduir el seu consum i el seu cost.

Així mateix, es proposa també la creació de la Taula Comarcal Contra la Pobresa Energètica, per establir les sinergies de col·laboració i la compartició de la informació necessària entre tots els agents institucionals, socials i econòmics implicats.

El projecte comença en fase pilot a partir del mes d’octubre de 2014 i es preveu el seu ple desplegament durant el 2015. Es vol arribar a un centenar de llars de la comarca en situació de pobresa energètica, que es detectaran inicialment a través de les sol·licituds d'ajut per impagaments i a través de la derivació, per part de les àrees d'atenció bàsica, dels serveis socials.

Aquest projecte és obert a qualsevol iniciativa que tinguin els ajuntaments per ampliar o desenvolupar de manera particular el projecte en el seu municipi.
Tots els alcaldes de la comarca varen aplaudir la iniciativa i van donar-hi el seu suport, afegint que els ajuntaments en aquests moments difícils han d'ajudar a les famílies que ho necessiten dels seus municipis.

Enllaços

-----------------------------------