NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Oberta la convocatòria 2014 d’ajuts econòmics per a Transport Adaptat


S’ha obert la convocatòria per a accedir als Ajuts econòmics del Transportat Adaptat per a l’exercici 2014, segons les bases reguladores de les subvencions destinades al finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès. La documentació per a sol·licitar-ho es pot trobar a la web del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (http://www.cbs.cat) o bé, adreçant-se als serveis socials bàsics de cada municipi, i a Salt, al Centre de Recursos per a la Gent Gran. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns, dia 15 de desembre de 2014.

La subvenció al transport adaptat té com a objectiu que les persones amb discapacitat i persones grans amb problemes de mobilitat puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Els/les destinataris/àries són les persones amb discapacitat i les persones de més de 65 anys amb problemes de mobilitat empadronades en els municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants.

També es poden acollir les entitats sense ànim de lucre de la comarca de Gironès que prestin serveis socials d’atenció especialitzada, i que atenguin a persones de la Comarca de Gironès, empadronades en municipis de menys de 50.000 habitants. Aquestes entitats només podran sol·licitar l’ajut proporcional a les persones transportades empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants.

Cal recordar que cal presentar la sol·licitud degudament omplerta i amb tota la documentació, ja que la manca de dades o documents és motiu de denegació. Per a portar a terme el registre d’entrada de les sol·licituds d’Ajuts per al Transport Adaptat us podeu adreçar a la seu del Consorci de Benestar social Gironès-Salt (Edifici del Consell Comarcal del Gironès- C/ Riera de Mus, núm. 1, de dilluns a divendres de 9.30 a 15.00 hores).

La data límit per a presentar les sol·licituds –individuals i d’entitats- és el dilluns, 15 de desembre del 2014 a les 15:00h.


Certificat Assistència centre individuals curs 2014

Enllaços

-----------------------------------