NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Salt aposta per la convivència intercultural per sisè anyL'Obra Social "la Caixa", l’Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social i el Casal dels Infants continuen impulsant el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), que ha promogut el desenvolupament d’un “Pla Comunitari de ciutat d’Infància, Famílies i Joves a Salt” afavorint la gestió positiva de la diversitat cultural i per això renoven el seu compromís per a la millora de la convivència i la cohesió social a Salt. 

En aquest sisè any d'actuació, l'objectiu del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural està orientat a la sostenibilitat i la transferibilitat del procés comunitari intercultural. 

11/12/2015. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas; el director corporatiu de l'Àrea Social de l'Obra Social "la Caixa", Marc Simón; la Directora de Banca d’Institucions de Caixabank a Girona, Gemma Batlle; el President del Consell Comarcal del Gironès- Salt, Jaume Busquets; i la Directora del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, han signat l'ampliació a un sisè any del conveni de col·laboració per impulsar la continuïtat del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural a Salt i garantir la consolidació del seu “Pla Comunitari de ciutat d’Infància, Famílies i Joves a Salt”.A través del desenvolupament un any més del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, es reforça el compromís comú de tots els actors implicats per garantir la sostenibilitat del Procés Comunitari Intercultural iniciat en la cerca d’una societat més cohesionada a Salt. La sostenibilitat del projecte s’aconseguirà a través de la formalització dels espais polítics, tècnics i ciutadans necessaris per aconseguir-ho.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural es va iniciar el 2010 en 17 territoris d'alta diversitat cultural de l'Estat espanyol en col·laboració amb diferents entitats socials i en conveni amb els ajuntaments de cada territori, i compta amb l'aval del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A partir de juliol de 2014, el Projecte es va estendre fins a un total de 39 territoris.

El projecte té per objectiu generar un model d'intervenció social en context multiculturals que impulsi un treball conjunt entre administracions, professionals i ciutadania per treballar el foment de la convivència intercultural i la cohesió social a través d'accions en l'àmbit educatiu, de la salut i de les relacions ciutadanes, amb especial atenció a la infància, la joventut i les famílies.


Cinc anys de treball actiu a Salt  

Al llarg dels primers cinc anys d'implementació del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, Salt ha construït totes les fases del Procés Comunitari Intercultural, des de la construcció d’un coneixement compartit del territori, la realització d’un diagnòstic de les necessitats de la població, a l'impuls d’una programació comunitària que desenvolupa accions orientades a la satisfacció d'aquestes necessitats dirigides als col·lectius d'infància, joventut i família, des d'un enfocament intercultural. Per aconseguir-ho, s’han creat espais de treball de professionals de diferents sectors que han permès fer una aproximació transversal a la realitat i que s’ha completat també amb la promoció de la participació de la ciutadania a través de la constitució d’un grup ciutadà. 

Precisament, una de les claus de l'èxit del Projecte ha estat l'establiment de relacions de confiança entre els diferents actors del territori que s’han corresponsabilitzat del procés: l'administració local i regional, els recursos tècnics municipals i regionals, les entitats del tercer sector i els moviments associatius locals, amb l'objectiu d'aprofundir en l'impacte dels resultats en el territori. 


Cap a la sostenibilitat i transferibilitat del Procés Comunitari Intercultural

A través de la signatura de l'ampliació del conveni per a un sisè any, de setembre 2015 a agost de 2016, s'ha marcat un full de ruta específic amb la qual es pretén garantir la sostenibilitat i la transferibilitat del projecte per mitjà de l'articulació d'espais orientats a garantir la gestió del Pla Comunitari de ciutat d’Infància, Famílies i Joves a Salt.

Els objectius d'aquest sisè any de desenvolupament del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural estaran orientats a promoure la sostenibilitat del procés comunitari a través d’una estructura local que vetlli per la consolidació dels espais de diàleg i intercanvi entre les administracions, els recursos tècnics i la ciutadania organitzats pel desenvolupament del Pla Comunitari de ciutat d’Infància, Famílies i Joves a Salt.

Enllaços

-----------------------------------