NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Compromís unànime al Gironès per combatre la pobresa energètica


Representants del Consell Comarcal del Gironès, dels ajuntaments de la comarca, de la Diputació de Girona, del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, d’empreses del tercer sector, del Gremi d’Instal·ladors de Girona i de varies empreses comercialitzadores, s’han reunit divendres, 22 de febrer de 2016, en el marc de la celebració de la 2na reunió de la Taula comarcal per a la prevenció i la pal·liació de la pobresa energètica del Gironès. 

La trobada, que s’ha dut a terme a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès, on s'ha fet balanç del primer any del Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, avalant la continuació d'establir canals i enfortir els treball en xarxa, la col·laboració entre els diversos agents, i vetllar per l’aplicació de la legislació vigent i la no suspensió dels subministraments bàsics a aquelles famílies del Gironès en situació de pobresa energètica. 

El Consell Comarcal del Gironès, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i els ajuntaments de la comarca, amb el suport tècnic d'Ecoserveis, el 3 de desembre del 2014 varen posar en funcionament la Taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès. Aquesta Taula, que forma part del desplegament d’un projecte marc a nivell comarcal, va néixer amb l'objectiu d'establir sinergies i coordinar l'acció conjunta de tots els agents institucionals, socials i econòmics implicats en aquesta matèria. Amb aquesta raó, es vol esdevenir un punt de trobada transversal de col·laboració, amb la finalitat de detectar i pal·liar la situació de pobresa energètica de les llars més vulnerables de la comarca del Gironès.

Un any després, el projecte ha servit per a formar als professionals del Serveis Bàsics d’Atenció Social en aquesta matèria i establir els mecanismes de derivació i de detecció de casos, i per a dur a terme auditories i visites a les llars per part de tècnics especialitzats, els quals han revisat les condicions energètiques dels diferents habitatges i han realitzat recomanacions de bones pràctiques ambientals. En total s’han atès 68 llars al Gironès i 42 a Salt, i dels kits d’estalvi energètic s’hi han instal·lat uns 500 aparells, entre els que s’hi troben llums led, monitors de temperatura i humitat i economitzadors d’aixetes.

Segons el President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, el projecte ha servit per a reforçar el compromís dels ajuntaments, amb l’aprovació per la majoria dels consistoris de la moció contra la pobresa energètica; per establir un protocol de derivació de casos i actuacions formatives amb les entitats del tercer sector; per aconseguir el compromís de les empreses comercialitzadores per a informar prèviament als serveis bàsics d’atenció social de les llars amb avís de tall; i per obtenir, per part del Gremi d’Instal·ladors de Girona, certificats de reconeixement (certificat blau) a un preu social per aquelles famílies incloses en el projecte comarcal. 

Segons Busquets, aquesta segona reunió de la Taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, ha servit per a consolidar els acords presos i per a establir les línies de treball. Aquestes accions “serveixin per a garantir els subministraments bàsics a les famílies de la nostra comarca que més pateixen les conseqüències de la crisi”. En aquest sentit, enguany la Taula treballarà també per assegurar l’aplicació de la legislació vigent en matèria de pobresa energètica i per a concretar les tarifes socials adreçades a famílies en situació de pobresa energètica.

Enllaços

-----------------------------------