NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria 2016 per optar a subvencions destinades al TRANSPORT ADAPTAT


Convocatòria 2016 per optar a subvencions destinades al TRANSPORT ADAPTAT per a persones físiques i entitats sense ànim de lucre dels municipis del Gironès de menys de 50.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds:


Un mes des de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona, núm. 213 – 8 de novembre de 2016

Les sol·licituds degudament emplenades han d’anar acompanyades dels documents que s’indiquen en les bases per a acreditar el compliment dels requisits.

Model de certificat col·lectiu d’assistència al centre destinatari

Declaració jurada
Consulteu aquí les BASES que regeixen l’atorgament de subvencions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt destinades al finançament dels serveis de transport adaptat:


Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones disminuïdes i les persones de més de 65 anys amb problemes de mobilitat empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants. També poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre de la comarca del Gironès que prestin serveis social d’atenció especialitzada i que atenguin persones de la Comarca del Gironès, empadronades en municipis de menys de 50.000 habitants. 


Enllaços

-----------------------------------