NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria i bases per a la contractació laboral temporal d’auxiliars administratius/ves

CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES EN EL MARC DEL PROGRAMA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. 

Es fan públiques les bases generals i específiques aprovades per decret de presidència de data 28/11/2016, per a la selecció i posterior contractació laboral, amb caràcter temporal, D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES per poder dur a terme les accions d’ocupació remunerades en relació al programa “Salut i Crisi” dels PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ, subvencionat per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

Enllaços

-----------------------------------