NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria i bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça de psicòleg/òloga de l’equip d’atenció a la infància i adolescència del consorci.

Convocatòria i bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça  de  psicòleg/òloga  de  l’equip  d’atenció  a  la  infància  i  adolescència  del  consorci.  
Anunci BOP de la publicació de les bases
Model de sol·licitud - Plaça psicòleg/òlga
Autorització consulta d'antecedents penals

Nota publicada, dimecres 31 de maig de 2017

Enllaços

-----------------------------------