NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

El Consorci impulsa un estudi diagnòstic de la població de més de 70 anys del Gironès

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, a partir de l’interès d’alguns ajuntaments de la comarca, porta a terme un estudi per tal de conèixer la realitat social de la població de més de 70 anys del Gironès. El projecte té com a objectius prioritaris detectar el risc social i la possible desatenció d’aquest segment poblacional i dur a terme les accions pertinents, informar i orientar sobre serveis i recursos adreçats a la gent gran i dur a terme projectes que serveixin per a cobrir les seves necessitats.

El 70 i + és un projecte que té com a població destinatària les persones majors de 70 anys de la comarca del Gironès. El seu desenvolupament és municipal a partir de l’interés mostrat per part d’algun dels ajuntaments de la Comarca.

Des del 70 i + potenciem l’estudi de risc social de la gent gran que té com a idea central fer conèixer la realitat social, d’aquest sector de població, crear coneixement i proposar nous programes, projectes i accions, que ajudin a millorar la seva qualitat de vida, així com detectar casos individuals en risc social i donar-los la resposta adequada. També es pretén acostar la informació sobre serveis, recursos i prestacions.

Una detecció precoç des del 70 i + ens permet una actuació específica i especialitzada, que precedeix a la incapacitat i la dependència, fet vital per mantenir la persona al seu domicili amb qualitat de vida, afegint la possibilitat d’augmentar l’esperança de vida i reduir la despesa social i sanitària.

Avui viure a la pròpia llar és un dels valors més significatius entre les persones grans. El 78,6% de la gent gran expressa que vol viure a la seva llar, tot i que es tingui la necessitat d’ajut d’una tercera persona. Aquestes preferències es mantindran en el futur, atès que així ho expressa el col•lectiu de persones entre 50 i 64 anys.

A dia d’avui, el model d’atenció es defineix d’acord amb la tipologia de recursos d’atenció, el 70 i + és un projecte que aposta per transformar, progressivament, el model d’atenció actual basat en recursos, en un model d’atenció, en què les necessitats de la persona gran, la seva participació i la presa de decisions siguin el centre de gravetat. Per tant, apostar per un model d’atenció centrat en les persones.

Els objectius generals del projecte consisteixen en:

- Fer un recull sistemàtic de dades de la població a partir dels 70 anys, per fer la detecció de risc social.

- Detectar les persones grans en situació de risc social i desatenció, per portar a terme totes les accions adients per cobrir les seves necessitats.

- Informar i orientar a la població dels recursos i dels Serveis adreçats a la gent gran.

- Proposar els programes, projectes i accions adients i adreçades a les necessitats de la gent gran.

Aquest objectius generals ens permetran assolir objectius específics, de caire municipal, que ens facilitarà poder oferir la informació actualitzada i específica, vers la gent gran de cada municipi de la Comarca.

Per a més informació:
Equip d’assessorament tècnic d’atenció social
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

equip.tecnic@cbs.cat

Enllaços

-----------------------------------