NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Procés de per a la formació d’una BORSA DE TREBALL per a la contractació laboral temporal DE TREBALLADORS/ES SOCIALS.

Per decret de conseller delegat es convoca, per màxima urgència, el procés de per a la formació d’una BORSA DE TREBALL per a la contractació laboral temporal DE TREBALLADORS/ES SOCIALS. Característiques:
  • Categoria professional: Treballador/a Social
  • Grup de classificació: A2
  • Regim Jurídic: personal laboral
  • Jornada de treball: 37,5 hores setmanals o la que proporcionalment correspongui segons les necessitats del servei.
  • Retribució: segons conveni laboral.
  • Caràcter: temporal
  • Sistema de selecció: valoració curricular i ordre temporal segons necessitats.
El present edicte es publicarà al BOP, a la web i al e-tauler del Consorci, per tant que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària (currículum vitae) al Registre General d’Entrades del Consorci, fins el 30/09/2020.

Enllaços

-----------------------------------