NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT- 2020 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l'exercici 2020 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Documentació a presentar:

- MODEL – AUTORITZACIÓ DADES
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE - SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE - SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA – SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA – SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – FITXA CREDITORS
- MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA
- MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL
- ANUNCI - CASTELLÀ

Termini de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de l'anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2020 inclòs.
BOP Girona 154 - 11-08-2020 Convocatòria TA 2020.pdf

Bases reguladores: BOP de Girona Núm. 184 – 24/09/2018

Per a més informació:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Telèfon: 972 011 655

Enllaços

-----------------------------------