NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Edicte d'aprovació de les BASES que han de regir el procés de selecció per a la provisió en propietat mitjançant promoció interna d'una plaça de tècnic del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS), grup de classificació A1

Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió en propietat mitjançant promoció interna d'una plaça de tècnic del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS), grup de classificació A1, mitjançant contractació laboral.

ANUNCI DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

Enllaços

-----------------------------------