NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT 2021 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l'exercici 2021 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Documentació a presentar:
- MODEL – AUTORITZACIÓ DE DADES
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA –SOL. COL·LECTIVA
- MODEL – DECLARACIÓ JURADA –SOL. INDIVIDUAL
- MODEL – FITXA DE CREDITOR
- MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA
- MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL

Termini de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de l'anunci en el BOP de Girona i fins el 30 de setembre de 2021 inclòs.

Bases reguladores:
BOP de Girona Núm. 184 – 24 de setembre de 2018


Per a més informació:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Telèfon:
972 20 19 62

Enllaços

-----------------------------------