NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Resumim la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs

Ateses les últimes novetats arran la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, i per tal d'evitar dubtes o possibles confusions, l'equip del SIAD Gironès-Salt hem valorat que seria d'utilitat resumir els seus aspectes més rellevants.

Actualment, la interrupció voluntària de l'embaràs a Espanya està regulada per la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva, que despenalitza la pràctica durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs.

La regulació anterior -Llei Orgànica 9/1985- va despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs sols amb tres supòsits: risc per la salut física o mental de la dona (supòsit terapèutic), embaràs fruit d'una violació (supòsit criminològic), o malformacions físiques o psíquiques del fetus (supòsit eugenèsic).

La Llei Orgànica 11/2015, a proposta del Partit Popular, va modificar la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva fent obligatori el permís patern perquè les menors de 16 i 17 anys puguin acollir-se a la interrupció voluntària de l'embaràs.

Recentment, s'ha aprovat el projecte de reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva. L'equip del SIAD Gironès-Salt hem pensat que fora bo explicar de manera resumida i clarificadora els 10 punts clau d'aquesta nova proposta. Són els següents:

1. Un dret garantit pel sistema públic de salut. A partir d'ara, aquella dona que decideixi fer-ho podrà avortar en un hospital públic. Avui dia, alguns territoris tenen dificultats per garantir aquesta cobertura sanitària a les dones, ja que un important nombre d'especialistes són objectors de consciència.

2. Les menors no requereixen autorització. Les noies de 16 i 17 anys podran decidir avortar sense necessitat d'aportar un consentiment patern, cosa que calia arran d'una de les modificacions realitzades pel govern del Partit Popular a aquesta normativa sempre embolicada de polèmica.

3. L'Estat es fa càrrec de la baixa per menstruació incapacitant des del primer dia. Les menstruacions que impedeixen a les dones exercir la seva feina amb normalitat seran emparades per la Seguretat Social.

4. Salut menstrual accessible i per a totes. El text dedica un apartat complet als drets relatius a salut menstrual i preveu que als instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials es reparteixin gratuïtament productes com tampons, compreses o copes menstruals per així acabar amb la pobresa menstrual.

5. Menys traves a la "pastilla del dia després". Aquest anticonceptiu d'emergència es dispensarà de forma gratuïta als centres de salut i altres que imparteixin serveis de salut sexual i reproductiva. Aquest producte farmacèutic actualment costa uns 20 euros a la farmàcia.

6. Més empara a l'objecció de consciència. Seguint el camí iniciat per la Llei d'Eutanàsia, aquell professional mèdic, facultatiu o sanitari que es declari objector ho serà d'aplicació tant a la sanitat pública com a la privada, una fórmula que busca garantir que sempre hi hagi personal disponible per fer aquestes interrupcions voluntàries de l'embaràs.

7. La pedra angular de l'educació sexual. Serà integral a les etapes educatives principals, i es crearan centres públics d'atenció especialitzada en salut sexual i reproductiva i una línia d'atenció telefònica; així mateix es formarà de forma específica en educació sexual i menstrual professors i professores, funcionaris i funcionàries de presons, i treballadors i treballadores públics.

8. Prevenció als centres educatius. Com a part de l'estratègia exposada en el punt anterior es repartiran de forma gratuïta mètodes anticonceptius en centres educatius, una acció vinculada a campanyes específiques sobre educació sexual.

9. Bones pràctiques a tot l'embaràs. Amb especial atenció al part i el postpart. Així mateix, es preveu la incorporació d'una baixa prepart des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.

10. Gestació subrogada. La norma no perseguirà les parelles que recorrin a aquest mètode en altres països, encara que sí que declara aquesta pràctica com a violència reproductiva contra la dona. També recull altres violències contra les dones relacionades amb aquest tema, com l'esterilització forçosa per a les dones amb discapacitat o l'embaràs i l'avortament forçós. 

Enllaços

-----------------------------------