NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT 2022 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l’exercici 2022 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

 

Documentació a presentar:

- MODEL – AUTORITZACIÓ DE DADES

- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. COL·LECTIVA 2022

- MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. INDIVIDUAL 2022

- MODEL – DECLARACIÓ JURADA LLISTAT PERSONES –SOL. COL·LECTIVA 2022

- MODEL – DECLARACIÓ JURADA ASSISTÈNCIA –SOL. INDIVIDUAL 2022

- MODEL – FITXA DE CREDITOR

- MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA 2022

- MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL 2022

  

Bases reguladores: BOP de Girona Núm. 184 – 24 de setembre de 2018

- BASES REGULADORES – CATALÀ

- BASES REGULADORES – CASTELLÀ

- ANUNCI – CATALÀ

- ANUNCI – CASTELLÀ

 

Termini de presentació de sol·licituds:

A partir de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona i fins el 14 d’octubre de 2022 inclòs.


Per a més informació:

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt  

Telèfon: 972 20 19 62

Enllaços

-----------------------------------