NOTÍCIES

Municipis

Amb la tecnologia de Blogger.

Convocatòria d’ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT 2023 al Gironès

Oberta la CONVOCATÒRIA per a l’exercici 2023 dels ajuts destinats al finançament dels serveis de TRANSPORT ADAPTAT als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Documentació a presentar:
MODEL – AUTORITZACIÓ DE DADES
MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. COL·LECTIVA 2023
MODEL – CERTIFICAT ASSISTÈNCIA CENTRE –SOL. INDIVIDUAL 2023
MODEL – DECLARACIÓ JURADA LLISTAT PERSONES –SOL. COL·LECTIVA 2023
MODEL – DECLARACIÓ JURADA ASSISTÈNCIA –SOL. INDIVIDUAL 2023
MODEL – FITXA DE CREDITOR
MODEL – SOL·LICITUD COLECTIVA 2023
MODEL – SOL·LICITUD INDIVIDUAL 2023

Bases reguladores:
BOP de Girona Núm. 184 – 24 de setembre de 2018
BASES REGULADORES – CATALÀ
BASES REGULADORES – CASTELLÀ
ANUNCI – CATALÀ
ANUNCI – CASTELLÀ

Termini de presentació de sol·licituds:
A partir de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona i fins el 29 de setembre de 2023 inclòs.
PUBLICACIÓ BOP GIRONA: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/151/202315106778.pdf

Per a més informació:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Telèfon: 972 20 19 62

Enllaços

-----------------------------------